BRUSSEL - Sanoma-België heeft het de afgelopen zes maanden minder goed gedaan dan het Finse moederbedrijf. Terwijl op groepsniveau de operationele winst flink steeg, bleef het resultaat in België ongeveer stabiel.

De Belgische vestiging van Sanoma maakte in het eerste halfjaar een winst van 13 miljoen euro op een omzet die met 5 procent toenam tot 97 miljoen euro. De resultaten zijn echter niet helemaal vergelijkbaar omdat een eenmalige meevaller van vorig jaar van meer dan een miljoen euro zich niet herhaalde. Een provisie die Sanoma had aangelegd voor een fiscale betwisting kon toen worden teruggenomen. Als die factor niet wordt meegerekend, is het resultaat wel verbeterd.

De omzet van Sanoma-België is de afgelopen zes maanden gestegen doordat zowel het lezersaantal als de advertentie-inkomsten toenamen. Dat heeft te maken met twee bladen die dit jaar wel, maar vorig jaar niet in de Sanoma-portefeuille zaten. Glam-It werd vorig jaar gelanceerd, terwijl Loving You werd overgenomen van VUM Media. Voor het hele jaar verwacht Dirk Van den Bossche, de algemeen directeur van Sanoma-België, een omzet die ongeveer op hetzelfde niveau zal liggen als vorig jaar. Voor de hele groep zal de omzet met ongeveer 3 procent stijgen.

De groep als geheel rapporteerde gisteren een omzetstijging met 2 procent tot 1,17 miljard euro en een operationele winst die met 13 procent toenam tot 85 miljoen euro. Ook op groepsniveau waren er vorig jaar meer eenmalige meevallers dan dit jaar. De tijdschriftentak Sanoma Magazines zag zijn omzet met 3,8 procent toenemen tot 526 miljoen euro.

(rmg)