Met een kredietkaart moet je oppassen, zoveel is duidelijk. Wie te pas en te onpas een beroep doet op het wentelkrediet heeft op het einde van het jaar meteen een bestemming voor de dertiende maand die zijn werkgever hem uitbetaalt.

Maar als je er verstandig mee omspringt, biedt de kredietkaart heel wat voordelen. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer kaarten waarmee je geld kan verdienen, als je ze tenminste intensief genoeg gebruikt.

Wie waar het maar mogelijk is zijn bankkaart op zak houdt en kiest voor de kredietkaart, moet op zijn zichtrekening geen grote bedragen aanhouden. Bij het begin van de maand kan je dan, na aftrek van je hypotheeklasten en je maandelijks forfait voor gas en elektriciteit, nagenoeg je volledige loon overschrijven naar je spaarrekening. De afrekening van de kaart kan je bij het begin van de daarop volgende maand dan betalen met het loon van die maand.

Een gezin dat er zo in slaagt systematisch pakweg 2.000 euro meer op zijn hoogrentende spaarrekening - met 3 procent basisrente - te houden, int jaarlijks 60 euro rente extra. Daarmee zijn niet alleen twee kaarten terugbetaald, maar ook het grootste deel van de andere bankkosten.

Als je bovendien kiest voor een kredietkaart waarop je een percentage van je aankopen terugbetaald krijgt, verdien je twee keer. Je geniet als het ware een systematische korting, maar enkel als je betaalt met je kredietkaart.

Neem nu de nog relatief nieuwe en wat hippe ,,Blue'' kredietkaart waarop American Express je op het einde van het jaar 1 procent van het aangekochte bedrag terugstort als je er voor tenminste 1.501 euro mee betaald hebt. En laten we er even van uitgaan dat je voortaan een stevige gebruiker van de kredietkaart wordt.

Je domicilieert je gsm-facturen op de kaart(en) (250 euro), tankt voortaan systematisch met je kaart en betaalt er ook het onderhoud van de wagen mee (1.500 euro), koopt er de kleding voor het hele gezin mee (600 euro), gebruikt ze in de supermarkt (2.500 euro) en het restaurant (600 euro) en vergeet zeker niet je jaarlijkse vakantie(s) die voor een gezin al gauw 2.000 euro vertegenwoordigen, alles inbegrepen. En dan hebben we het nog niet gehad over die nieuwe sofa, het lidgeld van de sportclub, ... samen vlotweg nog eens goed voor 2.000 euro per jaar.

In het totaal al snel 10.000 euro, zeker als je ook nog wat kleinere uitgaven met je kredietkaart betaalt. En vergeet niet dat je zo nu en dan eens voor het werk naar het buitenland moet. Vaak kan je dan kiezen tussen een som meekrijgen van de werkgever of je kredietkaart gebruiken waarna je een onkostennota indient. Kies voortaan voor de tweede mogelijkheid en laat nog eens een paar honderd euro langs je kredietkaart passeren.

Wie voor het werk naar het buitenland gaat, kiest best voor een kredietkaart en een onkostennota. Het totaal komt zo makkelijk boven de 10.000 euro per jaar, en dan hebben we het echt niet te bont gemaakt. Een gezin dat haast reflexmatig de kredietkaart begint te gebruiken, moet zeker duizend euro per maand plus het vakantiebudget met de kredietkaart kunnen betalen. Zo'n 14.000 euro dus.

Als je daarvan 1 procent terugkrijgt, verdien je nog eens 140 euro met een kaart die dankzij het spaarboekje zichzelf al heeft terugbetaald. Maar je moet wel discipline hebben en je uitgaven goed opvolgen, want wie te veel uitgeeft en daardoor een beroep moet doen op de kredietfaciliteit, betaalt op jaarbasis zowat 15 procent rente. En dan smelt het voordeel natuurlijk als sneeuw voor de zon.