Op zoek naar Higgs en Susy

DEELTJESFYSICI weten niet wat ze gaan vinden wanneer ze in 2007 hun nieuwe superversneller aanzetten en de protonen tegen elkaar beginnen te botsen - als ze dat nu al wisten, zou de hele machine overbodig zijn. Maar ze hebben wel al enkele ideetjes over wat ze zouden kunnen aantreffen in het onbekende gebied van de natuurkunde dat de LHC gaat verkennen. Eén deeltje dat zich bijna zeker in dat onontgonnen terrein schuilhoudt, is het Higgs-boson of Higgs-deeltje. Het bestaan van dat deeltje wordt voorspeld door het standaardmodel, de succesvolle moderne theorie van de natuurkrachten, maar nog niemand heeft het kunnen betrappen. Dat moet betekenen dat het Higgs een grote massa heeft, té groot om geproduceerd te worden in de tot nu toe uitgevoerde experimenten. De LHC zou wel krachtig genoeg moeten zijn om het Higgs te produceren. Het bestaan van het Higgs-deeltje is een soort neveneffect van de verklaring die het standaardmodel geeft voor de massa's van vele van de andere deeltjes, en om die reden wordt wel eens gezegd dat het Higgs 'gewicht geeft' aan de materie. Het is het enige nog overblijvende hiaat in het standaardmodel, en het vinden ervan zou de bekroning zijn op een halve eeuw van onderzoek naar de bouw van de materie.

Maar er zijn ook fysici die béter willen doen dan het standaardmodel. Zij zoeken naar een theorie die alle natuurkrachten verenigt in één wiskundig raamwerk, een 'theorie van alles'. Een belangrijk ingrediënt ...

Niet te missen