Alexander Graham Bell


Schots uitvinder en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell

Deze bestaat nog steeds onder de naam American Telephone and Telegraph Company (AT&T). Hoewel Bell (1847-1922) vaak wordt genoemd als uitvinder van de telefoon, is het waarschijnlijk Antonio Meucci die de eer daarvan toekomt. Daarnaast hebben ook anderen zoals Elisha Gray en Philipp Reis een bijdrage aan de totstandkoming van de telefoon geleverd. De toekenning van het patent voor de telefoon aan Bell is dan ook omstreden en ging gepaard met de nodige rechtszaken. De verdienste van Bell is dat hij van de telefoon een commercieel succes maakte. Hij slaagde erin op basis van het werk van zijn voorgangers een telefoontoestel te ontwikkelen dat niet alleen in een labsituatie werkte, maar dat in elke huiskamer gebruikt kon worden. Andere technische ontwikkelingen waar de naam van Bell aan verbonden is, zijn de metaaldetector en transport van spraak via licht. Naar Bell is de eenheid voor logaritmische vermogensverhoudingen de Bel genoemd. De bekendere afleiding daarvan is de decibel.

Minder bekend is dat Bell een voorstander was van de eugenetica-beweging. Hij lobbyde voor gedwongen sterilisatie van mensen met genetische defecten.