BRUSSEL - De Raad voor de Mededinging heeft de overname van de zakenkrant DeTijd door de Persgroep en Rossel voorwaardelijk goedgekeurd. De nieuwe eigenaars willen DeTijd en zijn Franstalige tegenhanger L'Echo samenbrengen in één groep, die Mediafin zal heten -ook al heerst er nog onzekerheid over de overname van L'Echo.

DE Persgroep ( Het Laatste Nieuws, De Morgen ) en Rossel (onder meer Le Soir ), die in augustus 2003 al samen in L'Echo waren gestapt, namen in april van dit jaar ook De Tijd over. Maandagnacht heeft de Raad voor de Mededinging het licht daarvoor op groen gezet.

Die beslissing had ongewoon lang op zich laten wachten. De Raad ging niet over één nacht ijs, onder meer omdat de twee overnemers ook al L'Echo in portefeuille hadden. Een combinatie van L'Echo en De Tijd geeft hun eigenaars vooral op de markt voor financiële en wettelijk verplichte advertenties een bijzonder sterke positie, net als voor de verspreiding van koerslijsten aan andere kranten.

Vanwege die machtspositie onderzocht de Raad voor de Mededinging de overname in twee fasen, wat vrij uitzonderlijk is. In de tweede fase werden concurrenten - zoals de Vum, uitgever van onder meer De Standaard - gehoord, en werd een diepgaander analyse gemaakt.

Uiteindelijk kwam er een ,,ja, maar'' uit de bus. De Raad voor de Mededinging keurde de overname van De Tijd goed, maar stelde een aantal voorwaarden (zie inzet).

Duidelijk is dat de Raad er bij zijn beslissing over De Tijd van uit is gegaan dat Rossel en de Persgroep ook eigenaar zijn van L'Echo - ook al is over dat dossier onzekerheid gerezen na een arrest van het hof van beroep vorige week. Het hof sprak zich toen uit over het beroep dat IPM, de uitgever van La Libre Belgique , had aangetekend tegen de goedkeuring van de overname van L'Echo . Het hof vernietigde de goedkeuring van de overname door de Raad voor de Mededinging, maar sprak zich - tot verbazing van alle betrokkenen - niet ten gronde uit over de overname. Daardoor ontstond een juridisch vacuüm: de Belgische wetgeving bepaalt niet hoe het nu verder moet in dit dossier.

De Persgroep en Rossel beraden zich nog over de aanpak van het dossier L'Echo , zei Christophe Convent van de Persgroep gisteren. Hij is wel tevreden met de uitspraak over De Tijd , die hij ,,goed onderbouwd, en uitstekend gemotiveerd'' noemde, en ,,een goede voedingsbodem'' om het dossier van L'Echo te herbekijken.

Ook bij De Tijd zelf heerste tevredenheid dat er een einde is gekomen aan een ,,lange, onzekere periode over het aandeelhouderschap''. Volgens een mededeling die werd verspreid door Hans Maertens, de algemeen directeur van het Uitgeversbedrijf Tijd, ligt het in de bedoeling dat De Tijd en L'Echo ondergebracht worden in een nieuwe groep, Mediafin, die voor telkens 50 procent in handen zal zijn van de Persgroep en Rossel. Mediafin moet een ,,leidinggevende, multimediale financieel-economische uitgever'' worden in de Benelux. Mediafin zal niet alleen de ,,zakenkranten'' De Tijd en L'Echo overkoepelen, maar ook een poot van beleggingsbladen uitbouwen rond De Belegger en L'Investisseur . Ook Tijd Beurs Media en Nieuwslijn/Betten, dat real time financieel-economisch nieuws levert, komen onder Mediafin. Topman van Mediafin wordt Dirk Velghe, die nu algemeen directeur is van het rekruteringsblad Vacature . Het Uitgeversbedrijf Tijd en Editeco, de uitgever van L'Echo , behouden wel hun eigen directiecomités onder leiding van respectievelijk Hans Maertens en Eric Decroix.

Bij de Vum, die als concurrent van de Persgroep ,,tussenkomende partij'' was in het dossier van De Tijd , werd eerder afwachtend gereageerd. De beslissing van de Raad voor de Mededinging moest nog geanalyseerd worden, maar gedelegeerd bestuurder Jo Van Croonenborch zei wel dat de Vum de voorwaarden die de Raad heeft opgelegd eerder ,,zwak'' vindt, en dat er volgens hem door de overname van De Tijd duidelijk een concentratieprobleem rijst.