1. FINANCIELE CRITERIA: 3 punten op 30 a. De ontwikkeling van de beurskoers. In 2005 daalde het aandeel van Belgacom met 13,36 procent. Dat is slechter dan de Bloomberg Europe Telecom Index, die 8,31% verloor. Nul punten.

b. De ontwikkeling van de winst. Belgacom slaagde erin zijn nettowinst met 4,01% te verbeteren tegenover 2004. Drie punten.

2. MAATSCHAPPELIJKE CRITERIA: 0 punten op 20

a. Sociaal beleid. Belgacom voerde vorig jaar een herstructureringsplan door waarbij zowat 500 banen werden geschrapt (,,ter beschikking gesteld'', zoals dat bij het autonome overheidsbedrijf heet). Dat saneringsplan werd goedgekeurd door de socialistische en liberale vakbonden, maar niet door de christelijke bond ACV-Transcom. In het najaar waren er enkele verspreide stakingsacties. Nul punten.

b. Innovatieve kracht. Als telecomoperator heeft Belgacom nauwelijks onderzoeksactiviteiten. Dit criterium telt niet mee.

c. Ethisch beleid. Belgacom maakt geen deel uit van de Ethibel Sustainability Index. Nul punten.

d. Ontwikkeling werkgelegenheid. De evolutie van het personeelsbestand bij Belgacom is een zwak punt. De voorbije vijf jaar zakte het aantal werknemers met ruim een kwart van 22.238 naar 16.335 personeelsleden.3. TRANSPARANTIE- EN GOVERNANCECRITERIA: 16 punten op 20

a. Toepassing code-Lippens. Belgacom volgt over het algemeen vrij goed de code-Lippens. Het bedrijf publiceerde netjes het loon van zijn ceo, Didier Bellens, ook al deed de hoogte van dat loon heel wat stof opwaaien. Bellens verdiende volgens het jaarverslag 1,5 miljoen euro in vast en variabel loon, aangevuld met een pensioenvergoeding van 0,3 miljoen euro en aandelenopties ter waarde van 350.000 euro. Hij heeft ook een zogenaamde ,,gouden parachute'' van 5,4 miljoen euro, die hem uitbetaald wordt als Belgacom zijn contract opzegt. In dat geval kan een niet-concurrentiebeding van een jaar worden ingeroepen, waarvoor hij ter compensatie nog eens een jaarloon (1,5 miljoen) ontvangt.

Belgacom voldoet ook aan de vereiste dat de functies van ceo (Didier Bellens) en voorzitter (Theo Dilissen) gescheiden moeten zijn. Een meerderheid van acht van de zeventien bestuurders zijn onafhankelijken, evenals een meerderheid van het auditcomité. Alleen in de samenstelling van het remuneratiecomité laat de telecomgroep steken vallen: dat comité bestaat uit vier leden van wie twee onafhankelijke bestuurders zijn, en dat is geen meerderheid. Alles samen behaalt Belgacom op de code-Lippens acht van de tien punten.

b. Snelheid publicatie jaarresultaten. Belgacom kwam op 24 februari 2006 met de resultaten van het boekjaar 2005, dat op 31 december was afgesloten. Het bedrijf behoort daarmee tot de snelste groep. Vijf punten.

c. Financiële transparantie. Belgacom kreeg van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten een score van 252,1 punten voor financiële transparantie, op een maximum van 350. Dat is net onder het gemiddelde: drie punten.

4. HET OORDEEL VAN DE JURY: 23 punten op 40

Over één ding zijn alle juryleden het eens: Didier Bellens heeft het bod op Telindus erg onhandig aangepakt. Dat hij een slechte communicator is, wordt ook algemeen erkend. Toch haalt de jury heel wat zaken aan die in zijn voordeel pleiten. Zo zou de raad van bestuur het hem niet gemakkelijk maken. Al wordt ook erkend dat de gebrekkige onderlinge communicatie daar veel mee te maken heeft, en dat kan Bellens dan weer aangewreven worden. En met de overheid als aandeelhouder is het voor een bedrijfsleider nooit gemakkelijk werken. ,,Hij heeft niet de vrije hand.''

Ook de strategische visie van Bellens staat volgens de jury in het teken van de relatie met de raad van bestuur. Die wil groei realiseren door overnames. ,,Het is niet gemakkelijk om daar weerstand aan te bieden. Je moet moed hebben om te zeggen: ik wil niet te veel betalen. Bellens heeft dat gedaan.''

Over Belgacom TV is het oordeel gemengd. Het initiatief getuigt van strategisch inzicht en visie, maar de realisatie had beter gekund. ,,Een succesverhaal is het niet.'' Een positief punt is dan weer dat Belgacom een belangrijke bijdrage levert aan de Belgische economie. Maar dan weer niet aan de concurrentie op de telecommarkt.

Het blijft volgens de jury een feit dat Bellens nog geen duidelijk antwoord heeft gegeven op de vraag wat er in de plaats moet komen van de divisie vaste lijnen, de traditionele winstgenerator van het bedrijf die in snel tempo aan het afkalven is. Zeker is dat Belgacom op het gebied van het zich snel ontwikkelende internetbellen nergens staat. Maar anderzijds: wie gaat zichzelf beconcurreren?

Valt de vergelijking met John Goossens positief of negatief uit? De jury raakt het er niet over eens. Goossens was een charismatische persoonlijkheid, en dat is Bellens niet. Maar Goossens sponsorde ook een zeiljacht om gasten te kunnen ontvangen. Bellens doet geen moeite om vrienden te maken. Maar hij neemt wel moedige en onpopulaire beslissingen.