Enquête jongeren

De stad houdt een enquête bij jongeren tussen 12 en 25jaar. Er wordt gepeild naar de mening over het jeugdbeleid, naar het jong zijn in Zoutleeuw. De resultaten worden gebruikt bij het opstellen van het jeugdbeleidsplan 2011-2013.