VOLKSRAADPLEGING

Wim Van Osselaer en Phillipe Van der Sande hebben in Rozemaai, Schoonbroek en Edison 1.000 pamfletten verspreid rond kiesbedrog. Beide heren dienden eerder een motie in bij de Antwerpse gemeenteraad omtrent de overheveling van deze wijken van het district Antwerpen naar het district Ekeren. De moties werden verworpen ondanks de concrete belofte van de meerderheidspartijen over de organisatie van een referendum. (vjb)