Enquêteurs

Voor een behoefteonderzoek bij senioren, een initiatief van gemeente, OCMW en Seniorenraad, zoekt het gemeentebestuur mensen die aan dit onderzoek willen meewerken. Info: 011-60.06.47. (pdp)