Fors lagere bijdrage voor OCMW

De gemeentelijke bijdrage voor het OCMW is een stuk lager uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Uit de rekening van 2005 blijkt dat er slechts 1,1 miljoen euro dient bijgelegd, daar waar men ruim 1,7 miljoen had vooropgesteld.

Schepen Filip De Pauw (VLD): ,,Door een betere financiering van het Riziv en een ...