Gehakketak over verkiezingspropaganda

Enkele dagen geleden kreeg een Lierenaar een brief in de bus van schepen Vermeulen waarin deze hem eraan herinnerde dat hij het was die de woonpremies voor het verbeteren en renoveren van woningen door de gemeenteraad had laten goedkeuren. ,,Vermeulen voegt er aan toe dat om deze premie in de toekomst voor nog vele anderen te kunnen handhaven heb ik nu uw stem nodig zodat deze beslissing gegarandeerd blijft. Tenslotte vraagt Vermeulen om op 8 oktober voor hem te stemmen.'', weet gemeenteraadslid Jan Mortelmans van Vlaams Belang. . ,,Schepen Vermeulen ging te ver in zijn verkiezingspropaganda. Hij geeft toe dat hij dit uit de notulen van het schepencollege heeft gehaald. Dit is flagrant in strijd met de deontologische code die door de gemeenteraad werd goedgekeurd en met de privacywet.We hebben burgemeester Marleen Vanderpoorten (VLD) gevraagd de deontologische commissie zo spoedig mogelijk samen te roepen. De betrokken Lierenaar dient alvast zijn klacht in bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.'' Schepen Vermeulen is zich van geen kwaad bewust. Hij oppert dat hij de namen en adressen van de mensen naar wie hij schrijft, haalt uit de notulen van het schepencollege die door iedereen te lezen zijn. ,,Ze komen niet van de van de stadsadministratie.''

Burgemeester Vanderpoorten ...