Senioren vragen inburgering

De seniorenraad stelde voor de verkiezingen een 13-puntenprogramma op. De Panne telt 50 procent kiezers die ouder zijn dan 55jaar; 40 procent is meer dan 60.

De seniorenraad wil een inburgeringstraject voor anderstaligen en slechts toekenning van een sociale woning aan ...