Robert Butsraen, schepen van Sociale Zaken

,,Egocentrische maatschappij''

De inwoners van De Panne liggen absoluut niet wakker van de integratie van migranten: slechts 44,50 procent vindt het een belangrijk thema. Toch telt de stad volgens schepen Robert Butsraen (VEDA) 720 migranten op goed 10.000 inwoners. ,,88 procent komt uit de buurlanden, zijn geregulariseerd en hebben zich geïntegreerd. De Panne is een grensgemeente: vaak gaat het om Fransen die hier komen werken en hun nationaliteit behouden. Er staan nog een vijftigtal niet-Europeanen uit Iran, Congo, Rwanda en Rusland in het wachtregister. De begeleiding en samenwerking verloopt meestal vlot. Velen willen zo snel mogelijk Nederlands leren. Dat weinig inwoners zich voor onze migranten interesseren, vind ik heel spijtig. We leven duidelijk in een egocentrische, stresserende maatschappij. Werk, woning, ontspanning hebben voorrang op de samenleving. Dat verwondert me niets.'' (MMA)