Snelheidscontroles werpen hun vruchten af

Ook al vinden de inwoners van Peer snelheidscontroles alles behalve belangrijk, ze vinden toch dat het uitstekend is aangepakt.

Hoofdcommissaris van politiezone Kempenland gaat er prat op dat de lokale politie de afgelopen jaren meer flitste dan de omliggende zones.,,Het doel ...