DE WETSTRAAT

Federaal parlementMILITAIREN BIJ LOKALE VERKIEZINGEN. Hilde Vautmans (VLD), Dalila Douifi (SP.A), Philippe Monfils (MR) en Véronique Ghenne (PS) hebben in de Kamer een wetsvoorstel ingediend waardoor militairen zich bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen kandidaat kunnen stellen. Zowel de kieswet als het militaire tuchtreglement verbiedt dat militairen - net als magistraten en politiemensen - kandideren ...