Vlaamse regering keurt ruimtelijk structuurplan regio Kortrijk goed

Meer ruimte voor wonen en werken

In de regio Kortrijk komen er straks 70 hectare regionale bedrijventerreinen bij. Op korte termijn zal ook plaats vrijkomen voor bijna 8.000 nieuwe woningen. Dat blijkt uit het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Kortrijk, dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd.

DE ruimtelijke visie op de regio Kortrijk vertrekt vanuit twee vaststellingen.Ten eerste is Kortrijk een belangrijke schakel voor de verstedelijkte as Waregem-Kortrijk-Menen. Deze as wordt verbonden ...

Niet te missen