(interview) leuvense Aalmoezenier Achiel Neys vecht voor rechten gedetineerden

,,De cel als alternatief, niet als regel''

,,Als ik ooit zelf de cel in moet, dan kies ik niet het nieuwe, geautomatiseerde Brugge, maar het oude, aftandse Leuven Centraal. Daar heb je nog contact met de bewakers en kan je nog ze nog eens recht in hun gezicht uitschelden. In Brugge moet je roepen tegen een gaatje in de deur.'' De Leuvense gevangenisaalmoezenier Achiel Neys (61) vecht al decennialang voor rechten voor gedetineerden. Vorige week keurde de Kamer een wet goed die de rechten en plichten van gevangenen vastlegt. ,,Eindelijk een stapje in de goede richting.''

ACHIEL Neys woont in Leuven tussen de oud-missionarissen. Ze genieten in het klooster van de Paters redemptoristen, aan de achterkant van Leuven Centraal, van hun oude dag na een hard en karig leven in ...

Niet te missen