corruptie, witwassen, terrorisme en spionage ook risico's

NGO's ,,kunnen'' economie bedreigen

BRUSSEL - Jean-Claude Delepière, voorzitter van het ComitéI dat de inlichtingendiensten in ons land controleert, noemde vorige week op een besloten colloquium in de Senaat ngo's ,,een mogelijke bedreiging'' voor de Belgische economie. Ngo's zouden met hun acties het imago van bedrijven kunnen kelderen. Volgens het ComitéI citeerde Delepière uit een studie en sprak hij niet in eigen naam.

ER is deining ontstaan over een uitspraak die Jean-Claude Delepière, voorzitter van het Comité I, vorige week in de Senaat deed. Delepière zei dat bepaalde niet-gouvernementele organisaties (ngo's) mogelijk ...

Niet te missen