Vakbonden verlaten overleg
Bij aanvang van het overleg kon er bij het VBO-trio nog een lachje af: (vlnr.) Rudi Thomaes, Luc Vansteenkiste en Pieter Timmermans. Foto: © bdw
BRUSSEL - Veel vooruitzichten op een loonakkoord waren er gisteren, ondanks ruim zeven uur vergaderen, nooit. De tegengestelde standpunten van vakbonden en werkgeversfederaties bleken andermaal onverzoenbaar. Officieel is het overleg nog niet gedaan, maar de kans dat er morgen nog onderhandeld wordt, is nul.

BIJNA een volledige dag onderhandelen - eerst van 9 tot 12 en daarna van 15 tot 20 uur - kon het grote wantrouwen tussen vakbonden en werkgevers niet doen wegnemen. 's Voormiddags herhaalden VBO en Unizo hun bekende standpunten over loonmatiging en arbeidsflexibiliteit, in de namiddag deden de vakbonden hetzelfde met hun pleidooi voor loonsverhoging en behoud van het brugpensioen.

Van enige toenadering was geen sprake. De vakbondsleiders konden niet terug naar hun achterban, de beroepscentrales, zonder een marge voor loonsverhoging boven de index. De werkgevers wilden dan weer niet wijken op hun eis naar een volledig vrij gebruik van overuren, zonder vakbondscontrole.

Het bracht ACLVB-voorzitter Guy Haaze in de loop van de dag al tot de verklaring dat de slaagkansen van het sociaal overleg op ,,minder dan dertig procent'' moesten worden geraamd, en dat de ,,kans groot is dat de regering zal moeten tussenbeide komen''.

's Avonds kreeg hij gelijk, toen de pogingen van VBO-voorzitter Luc Vansteenkiste om tenminste het engagement te bekomen voor verdere onderhandelingen, op woensdag, op niets waren uitgedraaid. Omstreeks 20 uur verlieten de vakbonden het loonoverleg.

Officieel zijn de gesprekken nog niet afgelopen, enkel opgeschort. Maar zowel het VBO als de vakbonden consulteren vandaag uitgebreid hun achterban. De vakbondscentrales moeten duidelijk maken of het gesprek van morgen zinvol is of niet. Het antwoord zal een duidelijk 'neen' zijn. In de loop van de dag was al gebleken dat de vakbondsmilitanten geen toegevingen dulden van hun onderhandelaars, en dat ze klaar staan om hun macht te laten zien op de vakbondsbetoging van volgende week dinsdag, 21 december.

De federale regering zat gisteren niet mee aan tafel. Maar nu het overleg op een dood spoor zit, zal de paarse coalitie niet langer afzijdig kunnen blijven. De federale minister van Werk, Freya Van den Bossche, zal een verzoeningsvoorstel moeten doen. De kans is erg klein dat het zover komt vóór de vakbondsbetoging.

Een enquête van Acerta Consult bij 1.000 Belgische personeelsmanagers wijst intussen uit dat de bedrijven beducht zijn voor een mislukking van het overleg en de daaropvolgende ,,chaotische cao-onderhandelingen in de sectoren'', bij gebrek aan een richtinggevende loonnorm.