China belast textiel- uitvoer
China is bereid om zijn uitvoer van textiel en kleding te beperken. Foto: © reuters
BRUSSEL - China kondigde maatregelen aan om zijn export van textiel en kleding te beperken. Het reageert daarmee op de vrees van buitenlandse ondernemingen en overheden dat zijn zeer goedkope producenten de wereldmarkt zullen overspoelen als op 1januari aanstaande de wereldmarkt voor textiel en kleding wordt vrijgemaakt.

Het ministerie van Handel kondigde volgens de China Daily aan dat op de export van bepaalde, niet nader gespecifieerde textielproducten heffingen zullen worden gelegd. De inning ervan zal niet worden gebaseerd op de waarde maar op de verscheepte kwantiteiten, ten einde de overschakeling naar hoogwaardig textiel aan te moedigen. Verder zal de overheid de eigen bedrijven aanzetten tot ,,zelfdiscipline'', zal ze overinvesteringen pogen te voorkomen door informatie te verschaffen over de uitbreidingsplannen binnen de sector en zal ze de bedrijfsleiders aanmoedigen meer in het buitenland te investeren.

Buitenlandse ondernemingen en overheden oefenden druk uit op China om zijn uitvoer van textiel en kleding te beperken. De Amerikaanse onderminister van Handel reisde naar Bejing en de Europese Unie drong bij premier Wen Jiabao aan op ,,matiging''. Chinese bedrijfsleiders zelf zeggen een gestadige groei van hun afzet te verkiezen boven de onzekerheid dat handelsdisputen tot verstoringen van de export zouden kunnen leiden.

(jb)