Spaarbekken combineert waterbeheer en beveiliging

Omdat voor het realiseren van de berm een pak grond nodig is, wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een waterspaarbekken te creëren. ,,Dat zal komen ter hoogte van de Randweg en de Brouckenstraat en verbonden zijn met de Devebeek zodat die daar, bij hoge waterstand, water kan in lozen. De land- en tuinbouw kan uit het spaarbekken putten voor irrigatie.''

Vooral dat laatste idee kon op de goedkeuring van Leterme rekenen. ...