All Belgian Recycling mag geen asbestafval opslaan

De bestendige deputatie van Vlaams-Brabant heeft een verandering van de milieuvergunning toegekend aan All Belgian Recycling (ABR), onder strikte voorwaarden. Die bepalen dat het bedrijf geen asbestafval mag opslaan. Omdat de tussentijdse opslag van gronden aan de Westvaartdijk voortaan vergunningsplichtig is, diende ABR een aanvraag in voor uitbreiding van de huidige milieuvergunning. Door de nieuwe reglementering heeft die tussentijdse opslag echter ook implicaties voor de andere fracties op de breekwerf, waardoor de onderneming voor een herschikking staat.

De deputatie weigerde uitdrukkelijk de opslag van asbestafval. De deputatie vraagt bovendien een volledig akoestisch onderzoek ...