Verder van Laken

ER zijn kosten aan de prins van Tervuren. De Vlaamse administratie is tot de conclusie gekomen dat de 226.000 euro die de belastingbetaler jaarlijks aan het milieu-instituut Kint toekent efficiënter besteed kunnen worden. De rechtbank van Hasselt stelde vorige week vast dat 185.000 euro die in de jaren 1998-99 toekwamen aan de Villa Clémentine van Laurent van België en aan diens dierenwerken, wel degelijk afkomstig zijn uit een frauduleus circuit.

Het paleis - niet de prins - heeft al aangekondigd dat het die som - twee derde van Laurents jaarlijkse dotatie - vrijwillig zal terugbetalen. Juridisch is er geen verplichting. De rechterlijke macht ...