De BBI heeft in 2006 opnieuw meer dan een miljard euro aan belasting-supplementen gevestigd.

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is het elitekorps van Financiën. De bijna 500 ambtenaren van deze dienst houden zich bezig met het opsporen van de grootschalige en georganiseerde fiscale fraude. Vorig jaar is de BBI er opnieuw in geslaagd om, na jaren van afnemende cijfers, een hoger aantal belastingsupplementen op te leggen.

Vorig jaar werd door de BBI om precies te zijn 1.006.234.099 euro - iets meer dan een miljard euro dus - aan belastingen, belastingverhogingen en administratieve boetes gevestigd. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2005.

Daarvan is ruim 569 miljoen euro afkomstig van controles naar de inkomstenbelasting zoals de vennootschapsbelasting. Iets meer dan 436,8 miljoen euro slaat op vorderingen op belastingplichtigen die gefraudeerd hebben met btw. De btw-carrousels blijven een van de belangrijkste fraudefenomenen.

Die carrousels alleen al waren vorig jaar in totaal goed voor een bedrag van 333,2 miljoen euro aan belastingsupplementen, een derde van het totaal dus. Daarmee zitten de bedragen gevorderd voor btw-carrousels opnieuw op het niveau van 2002. Toen werd 338 miljoen euro gevorderd voor carrouselfraude. Sindsdien was dat cijfer gedaald tot zelfs 99 miljoen euro in 2005. De BBI verdedigde zich daarvoor altijd door erop te wijzen dat ze tegenwoordig die fenomenen veel sneller opspoort, waardoor de fiscale schade niet zo groot is. Maar die vlieger ging voor 2006 blijkbaar niet op.

De totale belastingsupplementen liggen dit jaar ruim een vijfde hoger dan in 2005, maar blijven nog altijd een flink stuk lager dan de cijfers van de jaren voordien. In 2002 beliep het totaal aan belastingsupplementen nog bijna 1,5 miljard euro. In 2000 ging het nog om 2,1 miljard euro.

Maar die daling hoeft niet per se te betekenen dat de BBI minder efficiënt heeft gewerkt. Vroeger schoot de BBI soms los uit de heup en vestigde ze belastingen zonder dat daarvoor een voldoende zekere basis was. De topfiscalist Victor Dauginet wees er onlangs (DS 19 februari) nog op dat de fiscus soms mogelijke strafrechtelijke vervolging, maar ook onredelijke aanslagen, misbruikt om fiscale akkoorden uit de wacht te slepen. Zo was het in het verleden vaak zo dat maar 3 tot 5 procent van de belastingen en sancties die gevestigd werden, ook effectief geïnd werd.

Daarom probeert de BBI de laatste jaren gerichter en doeltreffender aanslagen te vestigen. Het is bovendien zo dat de BBI sneller zaken waarbij een groot aantal belastingplichtigen betrokken is, uit handen geeft aan de gewone controlediensten nadat ze het fraudemechanisme heeft blootgelegd. Als onder die voorwaarden de belastingsupplementen stijgen, kan de schatkist er alleen maar wel bij varen.