Warner Music wil weer een bod wagen op EMI en beweert de steun te hebben van de onafhankelijke platenlabels. De koers van EMI ging alvast 8% hoger.

DE koerssprong moet wel gezien worden tegen de dubbele winstwaarschuwing en de koersval die EMI dit jaar al te beurt viel. Vooral in de Verenigde Staten daalt de verkoop van cd's sterker dan verwacht, waardoor EMI zijn verwachtingen moest verlagen van een omzetdaling van 6 tot 10% naar 15%.

Toch wordt de nieuwe toenaderingspoging ernstig genomen, hoewel valse noten de al jarenlange paringsdans onder de grote muziekmaatschappijen domineren.

Als de platenmaatschappijen het onderling dan toch eens werden, bemoeilijkten de concurrentieregels de fusieplannen. In de zomer van vorig jaar zette de Europese rechtbank in Luxemburg de geldigheid van de fusie tussen Sony Music en Bertelsmann Music weer op de helling, waartoe de EU in 2004 toestemming had verleend. Daarop borgen EMI en Warner hun plannen op.

Op 1 maart moet de EU de fusie tussen Sony en Bertelsmann opnieuw goedkeuren of een nieuw vier maanden durend onderzoek starten. Opvallend is dat Warner Music de nieuwe stap enkele weken daarvoor zet en daarbij zegt de steun te hebben van Impala, de vereniging van onafhankelijke platenlabels.

Michel Lambot, een van de topmensen van Impala, relativeert die steun. ,,Enkele weken geleden is Warner inderdaad naar ons gekomen met de melding dat ze EMI wilden kopen'', zegt hij aan De Standaard . ,,Wij hebben hen onze lijst met twintig al lang bekende eisen overhandigd. Als zij zich verbinden die na te leven, zijn wij niet tegen een fusie.''

Zelfs zonder fusie is de markttoegang tussen de grote maatschappijen en de onafhankelijke labels niet gelijk. Lambot geeft YouTube als voorbeeld, dat de grote labels vergoedt, maar de kleine niet.

Volgens Impala baseert de EU zich grotendeels op de eisen van de vereniging om de voorwaarden voor een fusie op te leggen. Het lijstje van Impala bevat twintig punten, dat van de EU 25.

Als het nieuwe management van Warner Music de beloften aan Impala hard maakt tegenover de EU, is er kans dat de paringsdans die al ingezet werd in 2000 uiteindelijk toch tot een resultaat zal leiden.

Dat de resultaten en de beurskoersen van Warner Music en EMI opnieuw zwaar onder druk staan, zal zeker helpen om de majors inschikkelijker te maken tegenover de aanpassingen die gevraagd worden.

Met een fusie zouden EMI en Warner Music 150 miljoen pond op jaarbasis kunnen besparen.