Hoe zou u reageren als u een brief van de fiscus zou krijgen met de vraag om enkele tientallen miljoenen euro op te hoesten?

In mei vorig jaar verstuurde de fiscus door een ,,rekenfout'' 26 foute belastingafrekeningen. Sommige belastingbetalers werden plots verblijd met het bericht dat ze een bedrag ter grootte van de EuroMillions-superpot hadden gewonnen. Anderen hadden minder redenen tot juichen.

Toen de rekenfout begin september aan het licht kwam, liet de belastingadministratie prompt weten dat de situatie van de mensen die een verkeerde afrekening in de bus hadden gekregen, onmiddellijk was rechtgezet. Maar dat bleek niet helemaal te kloppen.

Een man uit Brugge kreeg bijvoorbeeld eind mei een belastingafrekening in de bus waarop het kadastraal inkomen van zijn woning 99,9 miljoen euro bedroeg in plaats van 1.023 euro. Het geïndexeerde kadastraal inkomen liep daardoor op tot 136 miljoen euro. Het gevolg was dat de man door de fiscus vriendelijk verzocht werd vóór 20 juli 55,7 miljoen euro belastingen op te hoesten. 51 miljoen voor de federale overheid en 4,7 miljoen aanvullende gemeentebelasting.

Na contact met de administratie diende hij op 30 juni een bezwaarschrift in. Ondanks dat bezwaar kreeg hij op 7 augustus een aanmaning van de fiscus.

Afwijken van de standaardprocedure was in die uitzonderlijke situatie blijkbaar onmogelijk.

,,Ik stel vast dat de belasting onder het hierboven vermelde artikel onbetaald is gebleven'', schreef de belastingontvanger. ,,Hierbij vraag ik u om het nog verschuldigde saldo onmiddellijk te betalen.'' Bovenop de 55,7 miljoen achterstallige belastingen, werden nog eens 324.928 euro intresten gevorderd.

Uiteindelijk duurde het tot 25 augustus voor een correcte afrekening werd verstuurd. De man kreeg - ongetwijfeld tot zijn grote vreugde - 1.490 euro terugbetaald.