Door de overheidstaks van 1,1 procent trok de First-spaarrekening, het paradepaardje van de onderlinge verzekeraar Ethias, in 2006 ruim dertig procent minder spaargeld aan.

Ethias en de First-spaarrekening, het was jarenlang een duo dat gensters sloeg. Gedragen door de populariteit van haar succesproduct - goed voor de helft van de inkomsten - klom de maatschappij van topman Guy Burton in recordtempo naar plaats twee op de ranglijst van grootste verzekeraars in België.

Dankzij de beurscrisis en het lage rendement op de spaarboekjes hadden ,,de konijntjes van Ethias'' geen probleem om massa's spaarders te lokken naar de First-rekening, een levensverzekering met een gewaarborgd rendement dat keer op keer tot de hoogste in de spaarmarkt behoorde.

Het geheim van dat succes? ,,Een dynamische financieel directeur en een lichte kostenstructuur'', glimlacht Burton.

Maar vorig jaar kwam plots de kentering. ,,Door de overheidstaks van 1,1 procent kelderde het premie-incasso in 2006 met 30 procent tot 1,54 miljard euro'', knikt Burton. Op de Belgische ranglijst zakte Ethias in één klap terug van plaats twee naar vier.

Toch waarschuwt Burton voor een overdreven conclusie. Vele spaarders anticipeerden op de overheidstaks, wat de cijfers vertekent. ,,De dreigende taks leverde ons in december 2005 ruim 300 miljoen euro extra op. Als we dat effect uitzuiveren, bleef de omzetdaling van de First-rekening vorig jaar beperkt tot 19 procent'', legt Burton uit.

De topman maakt zich sterk dat Ethias dat wel te boven zal komen en vindt niet dat de verzekeraar te afhankelijk is van zijn sterproduct. ,,Ethias is veel meer dan alleen de First-rekening. Dat is in hoofdzaak een product waarop we spaargeld aantrekken en waarop de winstmarge dus erg klein is. De echte rendabiliteit komt uit de verkoop van de overige verzekeringsproducten.''

En daar zijn de resultaten wel gunstig, met name in het segment brandverzekeringen, waar de incasso's vorig jaar met 10 procent aandikten. De groei elders bleef beperkt tot maximaal 3 procent, mede omdat Ethias deelnam aan de prijzenoorlog op de markt van de autopolissen. ,,We hebben vorig jaar 9 miljoen euro aan premies teruggestort aan klanten'', benadrukt Burton.

Toch vreest hij niet dat Ethias straks geld zal tekortkomen om de toekomstige groei te financieren. ,,We hebben voldoende eigen vermogen'', maakt de topman zich sterk. Bovendien is Ethias niet zoals andere verzekeraars. ,,Ethias is een onderlinge verzekeraar'', legt Burton uit. ,,We hebben geen aandeelhouders en keren geen dividend uit. De winst wordt grotendeels teruggestort aan de leden en de rest wordt opzijgezet in de reserves.''

Grote strategische projecten, zoals expansie in het buitenland of een demutualisering, staan dan ook niet op het programma. Een binnenlandse overname sluit Burton niet uit. Maar hij wil niet verklappen of Ethias kandidaat is voor de overname van Belstar of ING Verzekeringen, twee verzekeraars die net als dochter Nateus alleen werken via makelaars.

Ook een nieuwe toenadering tot Dexia staat niet op de agenda. Beide groepen hebben historisch nochtans nauwe banden. Dexia en Ethias zijn beide ontstaan uit een overheidsinstelling, bedienen ongeveer hetzelfde clientèle en bestudeerden al een fusie. Maar toen Ethias begin 2000 zijn monopolie op pensioenen en verzekeringen voor de lokale besturen verloor, werd Dexia plots een concurrent. ,,We zijn concurrenten en ook vrienden'', probeert Burton de relatie uit te leggen.

Ethias is ook een van de drie Belgische referentieaandeelhouders van Dexia, een participatie die volgens Burton nog altijd van strategisch belang is. ,,Het is een uitstekende investering. Bovendien versterkt het de band met de gemeenten, die historisch nauw met ons zijn verbonden'', verduidelijkt hij.

Dat Ethias onlangs besliste om de bankactiviteiten verder af te bouwen, zal de relatie allicht nog ten goede komen. Na een doorlichting door het adviesbureau Bain&Company - die er kwam omdat toezichthouder CBFA vond dat de bank over te weinig eigen vermogen beschikte - besliste Ethias om de bankpoot commercieel te integreren in de rest van de activiteiten.

Ethias Bank telt 86 werknemers. Mogelijk zal een derde daarvan moeten verdwijnen. ,,Dat is nog niet zeker. Vergeet ook niet dat we de binnenscheepvaartactiviteiten (ex-Naviga) en een kredietportefeuille (ex-Arfin) verkopen. Die jobs verdwijnen niet, ze komen gewoon in handen van een andere werkgever'', reageert Burton.

Ook Burton zelf krijgt straks een nieuwe baas. Op de algemene vergadering in juni wordt een nieuwe voorzitter van de raad gekozen. Dat wordt wellicht Steve Stevaert. ,,De kans is groot. Er is een politieke en een geografische beurtrol en dit keer is het de beurt aan de SP.A'', legt hij uit.

Burton heeft er ook geen problemen mee dat de raad van bestuur louter uit politici bestaat, wat uitzonderlijk is voor een verzekeraar van dergelijke omvang. ,,Er zetelt pakken ervaring in de raad van bestuur. Sommigen politici volgen de sector al jaren. Bovendien is er een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en het directiecomité. De raad van bestuur bepaalt de strategie, wij staan in voor de uitvoering.''