EU-'akkoord' over CO2- vermindering

De EU-lidstaten willen de globale uitstoot van CO2 drastisch verminderen. Maar wie doet wat?

De ministers van Leefmilieu van de EU zijn het erover eens dat de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2020 met 20% omlaag moet in vergelijking met 1990, en met 30% in de hele geïndustrialiseerde ...

Niet te missen