NMBS haalt aanwervingsdoel niet
Foto: © put
De NMBS haalt dit jaar de doelstelling niet om 1.500 nieuwe mensen aan te werven. Tot nu werden 646 nieuwe werknemers aangeworven. Vandaag start een grootscheepse campagne om nieuwe mensen binnen te halen.

WE stranden waarschijnlijk op 1.250 aanwervingen'', zegt Tony Van den Berghen, de personeelsdirecteur van de NMBS-Holding. Daarmee blijft de groep onder de beloofde 1.500 aanwervingen dit jaar. Die waren nodig om het engagement tegenover de vakbonden, om dit en volgend jaar over gemiddeld 37.000 voltijdse equivalenten te beschikken, te voldoen.

,,De druk op de werknemers vermindert onvoldoende'', zegt Jos Digneffe van de socialistische vakbond. ,,Hier en daar beginnen de mensen al onrustig te worden.'' ,,Wat langer wachten met de aanwervingen is uiteraard ook een gemakkelijke besparing'', voegt Michel Bovy van de christelijke vakbond ACV-Transcom toe. Hij raamt de besparing die de NMBS daarmee maakt op ongeveer 50 miljoen euro.

Maar zelfs om de 1.250 aanwervingen te halen zal de groep dit jaar nog flink mogen aanwerven. De spoorgroep heeft dit jaar nog maar 646 nieuwe mensen in huis gehaald. Alleen al om die 1.250 te halen moet het bedrijf de komende maanden dus nog meer dan 800 mensen aanwerven. Voor de specifieke spoorberoepen treedt de NMBS daarvoor in het strijdperk met een concurrent als Dillen&Le Jeune Cargo, die zelf 100 treinbestuurders zoekt. Maar voor de andere beroepen, zoals technisch personeel, ingenieurs en informatici, vist de groep in dezelfde vijver als heel wat grote bedrijven.

Om die inhaalbeweging te maken, start de NMBS vandaag met een grootscheepse mediacampagne (DS 31 augustus) . Die wordt gevoerd op de radio, in de kranten en op affiches onder de slogan 'bouw mee aan de trein van morgen'. De NMBS hoopt met de nieuwe aanwervingsgolf het aantal vrouwen en allochtonen flink op te drijven. De groep telt op dit ogenblik slechts 8 procent vrouwen. Over het aantal allochtonen heeft de groep geen cijfers.

Aan de aanwervingscampagne is ook een aparte website verbonden. Op die site staan alle profielen beschreven, inclusief de voorwaarden. Een alleenstaande treinbegeleider start met een nettoloon van 1.181 euro per maand. Na vier jaar bedraagt dat 1.372 euro per maand. Voor een treinbestuurder gaat het respectievelijk om 1.268 euro en 1.336 euro en voor een universitair adviseur om 1.631 en 1.860 euro. Daar komen nog maaltijdcheques en allerlei premies bij. De trein schermt ook met de carrièremogelijkheden. Naast de 646 aanwervingen maakten dit jaar al 238 mensen promotie binnen het bedrijf. Voor functies waar tweetaligheid vereist is, zoals die van treinbegeleider, staat een test op de website. ,,Wie daar niet in slaagt, moet er niet aan beginnen'', zegt Van den Berghen.

De aanwervingsgolf stopt niet dit jaar. Volgend jaar gaat de groep op zoek naar 1.000 nieuwe medewerkers. De komende tien jaar gaan vier op de tien werknemers binnen de NMBS-groep immers op pensioen. ,,Ik begrijp die plannen voor vervroegd pensioen van mijn voorgangers niet'', zei Jannie Haek, de gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding vrijdag nog eens. ,,Als we een jaar langer hadden gewacht, waren die mensen sowieso weg, en dan had het ons een pak minder gekost.''

www.despoorwegenwervenaan.be