De nettowinst van het hoogspanningsbedrijf Elia is het eerste semester met 12,9 procent gedaald.

Het Belgische hoogspanningsbedrijf Elia heeft de eerste zes maanden van 2006 afgesloten met een nettowinst van 37,9 miljoen euro (volgens de IFRS-boekhoudnormen), vergeleken met 43,5 miljoen euro tijdens het eerste semester van 2005.

Voor heel 2006 verwacht Elia een nettowinst van ongeveer 67,7 miljoen euro. Maar dat is dan wel berekend op basis van de Belgische boekhoudwetgeving. De nettowinst is lager dan verwacht. Drie analisten rekenden gemiddeld op 39,1 miljoen euro, waarbij de ramingen uiteenliepen van 38,6 miljoen tot 39,8 miljoen euro. Elia zelf wees er gisteren op dat de halfjaarwinst volledig in lijn is met de gereguleerde winstprognose.

De resultaten van het Belgische hoogspanningsbedrijf zijn zeer voorspelbaar. De tarieven die het bedrijf mag aanrekenen aan zijn klanten voor het transport van elektriciteit, worden immers opgelegd door de Creg, de federale regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt.

De bedrijfswinst (ebit) daalde sterker, met 12,3% tot 101,5 miljoen euro. Dat is te wijten aan hogere afschrijvingen op nieuwe investeringen, hogere waardeverminderingen op voorraden en afschrijvingen op geactiveerde hard- en software.

De omzet van Elia is eveneens gedaald tijdens de eerste jaarhelft. Er werd een terugval met anderhalf procent tot 351,4 miljoen euro opgetekend. De daling is vooral te wijten aan de post 'overige bedrijfsopbrengsten'. In het eerste halfjaar van 2005 was hierin een door de regulator toegekende bonus over 2004 van 3,6 miljoen euro opgenomen.

De opbrengsten uit het gebruik van het net, die het gros van de bedrijfsopbrengsten uitmaken, bleven nagenoeg stabiel (+1,3%). In de eerste zes maanden werd 40,7 terrawattuur (twh) afgenomen van het Elia-net, ongeveer evenveel als een jaar eerder (40,6 twh).

(pse)