BRUSSEL - Mischaël Modrikamen, de advocaat die de eerste grote KBC-fusie bijna op de helling zette, blijft bij zijn standpunt dat de nieuwe KBC Groep de coöperanten van Cera moet compenseren voor het verdwijnen van Almanij. Zo niet zal een arbitrageprocedure beslissen, zegt Modrikamen.

Modrikamen maakte al vier maanden geleden het voornemen bekend om een arbitrageprocedure op te starten (DS 3 maart) . De krant De Tijd bracht de zaak gisteren nog eens op haar voorpagina. ,,Er is vandaag niets nieuws. Hij heeft zijn standpunten eerder al in de pers uiteengezet'', reageerde Rik Donckels, voorzitter van Cera gisteren.

Modrikamen heeft zijn arbiter aangewezen, wat betekent dat Cera nu maximaal 30 dagen de tijd heeft om op zijn beurt een arbiter aan te wijzen. Beide partijen wijzen dan samen (via een Cepina-arbitrage) een derde arbiter aan.

Die moet beslissen of er reden is om Almancora te ontbinden. Daar is technisch een bijzondere aandeelhoudersvergadering voor nodig.

Cera en Almancora zeggen dat ze de overeenkomst van 2000 correct hebben uitgevoerd en zien geen enkele reden om dergelijke BAV met als agendapunt het einde van Almancora bijeen te roepen. Cera/Almancora hebben vandaag ruim 27% van de aandelen KBC Groep. Samen met de vaste families en de Boerenbond zit 50,8% van KBC in vaste handen.

De afspraken uit 2000 bepalen dat als het Almanij-belang in KBC onder de 10% zakt, Almancora ontbonden moet worden. Hetzelfde geldt als een buitenstaander meer dan 50% van de Almanij-aandelen verwerft. Door de fusie van KBC en Almanij en de naamswijziging in KBC Groep is Almanij verdwenen. ,,En dus moet Almancora ontbonden worden'', stelt Modrikamen.

Modrikamen heeft ook ondergeschikte eisen geformuleerd. De naam Almancora zou nauwer moeten aansluiten bij KBC Groep, de oude verhouding van 1 aandeel-Almancora per aandeel-Almanij moet hersteld worden. De advocaat, die handelt op vraag van vier coöperanten, vraagt een interimdividend en wil dat het aandeel-Almancora op de meer liquide continu-markt noteert in plaats van op de fixing-markt.

Donckels zei dat dit laatste een aandachtspunt is van Cera en Almancora maar dat eerst zal nagegaan worden of er voldoende liquiditeit is in het aandeel-Almancora in de tweede jaarhelft, de periode dat coöperanten niet kunnen uittreden.

(pdd)