Lotto, NMBS, Post en Belgacom zullen energieverbruik minderen
Foto: © Vum
BRUSSEL - Het hoofdkwartier van de Belgische Spoorwegen, naast het Zuidstation werd gisterenmorgen eventjes omgebouwd tot een energie-proeftuin. Een gevolg onder leiding van twee excellenties uit de Belgische regering - Johan Vande Lanotte (SP.A) en Els De Weert (Spirit) - daalde zelfs af tot in de catacomben van de NMBS om het te hebben over energiebesparingen.

DE boodschap was dat de regeringen en zes overheidsbedrijven tegen 2008-2012 het energieverbruik in hun gebouwen en van hun wagenpark met 7,5 procent willen verminderen. Als eerste stap leggen ze 375.000 euro op tafel om het huidige energieverbruik in kaart te brengen. Om vanaf eind 2006 een reeks investeringen te kunnen doen om dat verbruik te doen dalen.

En een van die investeringen bij de NMBS bevindt zich in de kelders. Daar wordt de huidige verwarmingsinstallatie op stookolie in 2006 vervangen door een gasverwarming die door de recuperatie van de rookgassen een rendement van 105 procent heeft.

De zes overheidsbedrijven die beloofd hebben efficiënter om te springen met energie zijn de NMBS-holding en haar dochterbedrijven Infrabel en de treinmaatschappij NMBS, De Post, Belgacom en de Nationale Loterij.

Dat zal ongetwijfeld belangrijke investeringen vergen. De Belgische regering is bereid de overheidsbedrijven financieel te steunen via een prefinanciering van de energiebesparende ingrepen. Dat zal vooral van pas komen om de NMBS tegemoet te komen, stelde minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte.

De prefinanciering houdt in dat de overheidsbedrijven de inbreng van de federale overheid terugbetalen met de besparingen die ze hebben gerealiseerd op hun energiefactuur van de bedrijfsgebouwen. Dat moet gebeuren binnen een termijn van 3 tot 5 jaar.

De energie-studie bij de zes overheidsbedrijven is geen allesomvattend onderzoek. Zo zal De Post het energieverbruik van negen postwinkels doorlichten. Bij de NMBS-groep werden twee ateliers, drie stations en de oudste vleugels van het hoofdkwartier van de Belgische Spoorwegen geselecteerd. De Nationale Loterij onderwerpt zijn hoofdkwartier aan de energie-efficiëntiestudie terwijl Belgacom onder meer denkt aan het opdrijven van de energie-efficiëntie en dus ook het rendement van de verwarmingsinstallatie.

Een rondgang in het hoofdkwartier van de NMBS illustreerde perfect dat er heel wat werk op de plank ligt. Een verouderde stookinstallatie in de kelders, enkel glas in vergaderzalen en verlichting die veel meer energie verbruikt en tegelijk veel minder licht geeft dan moderne lichtarmaturen.

Behalve de inkrimping van het energieverbruik in de bedrijfsgebouwen, wordt ook veel verwacht van de hernieuwing van het wagenpark. De afspraak is om het wagenpark gaandeweg om te schakelen op milieuvriendelijke auto's. De zes overheidsbedrijven hebben in totaal 4.083 personenwagens, 8.683 bestelwagens en 1.367 vrachtwagens. Het grootste gedeelte van die voertuigen zijn van De Post en Belgacom.

De verwachting is dat de vermindering van de CO2-uitstoot van dit wagenpark de grootste bijdrage zal leveren om het energieverbruik van de overheidsbedrijven met 7,5 procent te verlagen tegen uiterlijk 2012. Het referentiejaar om de reductie te becijferen is 2005.

Ten slotte engageerden de zes overheidsbedrijven zich om bijzondere aandacht te schenken aan het gebruik van hernieuwbare energie.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig