COMMENTAAR. Leiden of lijden

DE verbazende schokgolven in het politieke landschap leren veel over de verdiensten van de rechtstreekse democratie. In de interne werking van partijen blijken die bijzonder beperkt te zijn. De ruimere hypothese dat meer rechtstreekse inspraak van de burger niet noodzakelijk tot een kwalitatieve versterking van de democratie leidt, komt versterkt uit deze episode. Je ontkomt niet aan de vaststelling dat een gezonde democratie voor alles sterk leiderschap behoeft.

Partijcongressen zijn in essentie applausmachines. Ze dienen om leiders toe te juichen en te legitimeren, niet om hun handen te binden. Als ze iets goedkeuren wat politiek onrealistisch is - zeg maar ...

Niet te missen