BRUSSEL - Minister van State Willy Claes vindt, in een reactie op de aanslagen in Sjarm el-Sjeikh en andere plaatsen, "dat de Europese Unie meer moet doen tegen dergelijke aanslagen. Terroristen kondigen hun acties nu eenmaal niet aan".

In het VTM-nieuws opperde de voormalige secretaris-generaal van de NAVO zaterdagavond dat "België en vooral Brussel - met vestigingen van de NAVO en van meer dan 250 multinationals - voor terroristen symbool staat voor de Westerse beschaving. Je kunt niet uitsluiten dat vroeg of laat ook Brussel door fundamentalisten als doelwit wordt uitgekozen. De regering-Verhofstadt heeft ongetwijfeld een aantal goede maatregelen aangekondigd, maar ons land moet meer voorzorgen nemen. Net als de andere Europese landen doen wij te weinig. De EU moet in hogere snelheid gaan rijden".

De Minister van State denkt "dat de terroristen van politieke regimes wel eens kunnen overschakelen naar de financieel-economische wereld en beurzen en banken als doelwit kiezen".

Volgens Willy Claes bestaat er ten slotte "maar weinig twijfel over dat terroristen, die tegenwoordig hun opleiding in Irak krijgen, vroeg of laat ABC-wapens (atoom-, biologische- en chemische wapens) zullen inzetten. Het gevolg zal zijn dat er veel meer slachtoffers zullen vallen en dat de reactie vanuit het Westen veel brutaler zal zijn".