Nabijheid is de beste mobiliteit

Mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bouw van woningen, de aanleg van bedrijfsterreinen, de opening van grote winkelcentra: het brengt nieuwe verkeersstromen op gang. Omgekeerd zorgt nieuwe weg- of spoorinfrastructuur voor activiteiten.

Om de behoeften aan verplaatsingen een beetje te beheersen is er een doordacht vestigingsbeleid nodig. Activiteiten die veel verkeer veroorzaken, moeten gevestigd worden op plaatsen die goed en door verschillende vervoermiddelen bereikbaar zijn. Dat moet het uitgangspunt zijn, maar het is (of was) in ons land nog te weinig het geval. Er worden grootse attractiepolen opgetrokken zonder dat de gevolgen voor de mobiliteit bestudeerd zijn. En achteraf blijken ze alleen bereikbaar met ...