Wie het over studiebeurzen heeft, denkt spontaan aan een toelage van de Vlaamse Gemeenschap. Maar er bestaat ook een waslijst van minder bekende ,,sponsors'' die een studiedroom kunnen helpen waarmaken. 't Is maar dat u het weet.

Wie het over studiebeurzen heeft, denkt spontaan aan een toelage van de Vlaamse Gemeenschap. Maar er bestaat ook een waslijst van minder bekende ,,sponsors'' die een studiedroom kunnen helpen waarmaken. 't Is maar dat u het weet.

Studieleningen

Bond van Grote en Jonge Gezinnen

Het Studiefonds van de Bond stelt leningen ter beschikking aan grote gezinnen voor het financieren van secundaire of hogere studies van kinderen, vanaf 15 jaar.

Informatie bij het Studiefonds BGJG, Troonstraat 125, 1050 Brussel, tel. 02-507.89.77.Limburgs Studiefonds

Het fonds verstrekt renteloze leningen aan studenten uit minder gegoede gezinnen. Kandidaten moeten eerst een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap aanvragen. Belgen moeten sinds ten minste één jaar in Limburg wonen. Voor buitenlanders is dat zes jaar.

Informatie bij het Limburgs Studiefonds, Limburgse Economische Raad, Kunstlaan 18, 3500 Hasselt, tel. 011-30.01.17.

Stichting Fernand Lazard

De Stichting stelt leningen ter beschikking van pas afgestudeerde universitairen, onder meer voor de financiering van de aankoop van voor het beroep vereiste apparatuur of instrumenten, installatiekosten, enzovoort.

Informatie bij de Stichting Fernand Lazard, Egmontstraat 11, 1050 Brussel, 02-512.45.70.Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven

De vereniging staat renteloze leningen toe aan jongeren met financiële problemen, die aan de ingenieursfaculteit van de KU Leuven studeren, maar niet in aanmerking komen voor een klassieke studiebeurs van de Vlaamse Gemeenschap.

Informatie bij de Vereniging van Burgerlijk Ingenieurs uit Leuven, Kardinaal Mercierlaan 92, 3001 Heverlee.Wetenschappelijk onderzoek

Afgestudeerden die door de universiteit of hogeschool gevraagd worden om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek, krijgen meestal een aanstelling als assistent, kunnen een beroep doen op een specifieke doctoraatsbeurs of krijgen een baan die vacant verklaard wordt in het kader van een onderzoekscontract tussen de universiteit en de overheid of de industrie.

Algemene informatie bij de betrokken faculteit of het departement van de universiteit. Informatie over specifieke doctoraatsbeurzen. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, Egmontstraat 5, 1000 Brussel, tel. 02-512.91.10, www.nfwo.be. Het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, Bisschoffsheimlaan 25, 1000 Brussel, 02-209.09.00 ,www.iwt.be. Het Interuniversitair College voor Managementwetenschappen, Eendrachtstraat 53, 1050 Brussel, 02-513.58.04. Sectoriële beurzen van de Commissie van de EU, Wetstraat 200, 1040 Brussel.Studiebeurzen

Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen De provincies beheren een aantal legaten - dat zijn kleine en grote vermogens die bij testament werden nagelaten - om er studiekosten mee te financieren. In de loop van de maand maart wordt een lijst met vacante studiebeurzen gepubliceerd voor het daaropvolgende academiejaar. De uiterste indiendatum is 7 mei van het voorgaande school- of academiejaar.

Informatie bij de provinciebesturen, met uitzondering van de provincies Waals en Vlaams-Brabant (Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant, WTC III Simon Bolivarlaan 30 bus 11, 1000 Brussel, tel/fax 02-512.06.26).Socrates-akkoorden en andere Europese uitwisselingsprogramma's

Jongeren die in het kader van een Erasmusprogramma gedurende drie maanden tot maximaal één jaar elders in Europa gaan studeren kunnen een aanvraag indienen voor een studiebeurs. Ze zijn bedoeld om de bijkomende kosten van de studieperiode in het gastland op te vangen.

Informatie in de eigen onderwijsinstelling, bij het Vlaams Socrates/Erasmus-agentschap, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, tel. 02-553.95.83, of bij de Europese Commissie, Directoraat-generaal XXII (Onderwijs, Opleiding en Jeugd), C/O Bureau voor Technische Ondersteuning, Leonardo da Vinci, Sterrekundelaan 9, 1030 Brussel ,www.europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates-en.html.Stichting Van Goethem-Brichant

De stichting wil het lot van personen met een handicap verbeteren en kent daarom studiebeurzen, leningen, subsidies en prijzen worden toegekend aan jonge academici die zich vervolmaken in diverse domeinen van revalidatie en de sociaal-professionele integratie van gehandicapten.

Informatie op het secretariaat van de Stichting Van Goethem-Brichant, Egmontstraat 11, 1000 Brussel, tel. 02-511.81.00.

De Leopoldsorde

De vereniging kent beurzen toe ,,voor de realisatie en verdere ontwikkeling van een roeping die de maatschappelijke, economische en/of artistieke ontwikkeling van het land bevordert''. De beurzen zijn bedoeld ter vervolmaking of voltooiing van een studie of activiteit. Studenten moeten aantonen dat ze een echte roeping hebben.

Informatie bij de Belgische Stichting Roeping, Naamsestraat 16, 1000 Brussel, tel. 02-513.57.83.

Postuniversitaire studiebeurzen voor het buitenland

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kunnen studiebeurzen worden aangevraagd die door andere landen worden aangeboden in het kader van een bilateraal akkoord.

Er zijn drie soorten: specialisatiebeurzen, navorsingsbeurzen (voor onderzoek) en vakantiebeurzen.

Informatie bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, tel. 02-553.98.21, www.ond.vlaanderen.be/hoger-onderwijs/.

Socrates-akkoorden

Studiebeurzen in het kader van de Socrates-akkoorden, voor een postuniversitaire studie in het buitenland die een onderdeel vormt van de opleiding aan de eigen universiteit.

Informatie bij het Vlaams Socrates-Erasmus-agentschap, Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, tel. 02-553.95.83.Rotarybeurzen

De serviceclub biedt studiebeurzen aan voor een academiejaar in het buitenland. Het moet wel gaan om een vervolmakingsjaar, niet om een studiejaar in het kader van een gewone master.

Informatie bij de Rotaryclub van het gebied waar je woont of studeert.

The Commission for Educational Exchange between the USA, Belgium and Luxembourg Beurzen voor studies in de Verenigde Staten.

Informatie bij The Commission for Educational Exchange, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, tel. 02-519.57.72.The Belgian American Educational Foundation

Beurzen voor aanvullende studies en onderzoek in de Verenigde Staten.

Informatie bij The Belgian American Educational Foundation, Egmontstraat 11, 1050 Brussel, tel. 02-513.59.55, www.baef.be.The British Council

Beurzen voor studies in Groot-Brittannië.

Informatie bij The British Council, Liefdadigheidsstraat 15, 1210 Brussel, tel. 02-227 .08.40,

www.britishcouncil.org/belgium/index.htm.