Laat (een deel van) je studies betalen
Wie zijn aanvraag voor 1 november binnenstuurt, maakt nog dit jaar kans op uitbetaling. Foto: © An Nelissen
Studeren kost geld. Maar gezinnen met een relatief beperkt inkomen kunnen de rekening milderen met een studietoelage van de overheid.

Het systeem van de studiebeurzen of studietoelagen is bedoeld om de kosten van schoolgaande kinderen uit het middelbaar of hoger onderwijs (deels) te vergoeden. De berekening en uitbetaling ervan is een zaak van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Een studie onder leiding van de Antwerpse vice-rector Bea Cantillon heeft aangetoond dat die opdracht min of meer wordt waargemaakt. De dekkingsgraad van de studiekosten door de studietoelage varieert in het hoger onderwijs naargelang de studierichting en het type student van 76 tot 98 procent (zie tabel). Gemiddeld gaat het voor studenten hoger onderwijs om een bedrag van 1.499 euro. In het middelbaar onderwijs, waar de kosten weliswaar een stuk lager liggen, gaat het gemiddeld om amper 164 euro.

Maar slechts een minderheid van de ouders met schoolgaande kinderen geniet van die financiële steun. Van de 157.000 studenten in het hoger onderwijs vraagt minder dan een derde (50.000) een studietoelage aan. Driekwart van die aanvragers (36.000), nauwelijks 23 procent van alle studenten, krijgt ook effectief een toelage uitbetaald (zie grafiek). Meestal omdat het gezinsinkomen - de overheid heeft het neutraal over het inkomen van leefeenheid - te hoog ligt.

In het middelbaar onderwijs gaat het verhoudingsgewijze om nog minder begunstigden. Het departement Onderwijs blijft er trouwens jaar na jaar op hameren dat te veel ouders met leerlingen in het middelbaar onderwijs geen gebruik maken van hun recht op een studietoelage. Omdat ze het bestaan er niet van kennen en ten onrechte denken dat studietoelagen alleen worden gegeven aan studenten uit het hoger onderwijs.

In het schooljaar 2004-2005 kregen ruim 72.000 leerlingen uit het middelbaar een studietoelage uitbetaald. Op een totale schoolbevolking van 435.000 leerlingen. Vijftien jaar geleden waren er nog meer dan 106.000 scholieren met een studiebeurs. Die forse daling heeft alles te maken met de onveranderde inkomensgrenzen die sinds 1991 gelden bij de behandeling van de aanvraag, waardoor geleidelijk aan steeds minder gezinnen er recht op hebben.

Die verslechtering wordt erkend door de Vlaamse minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke. Hij belooft beterschap. In het volgende school- en academiejaar, 2007-2008, staat een grondige hervorming van het systeem op de agenda (zie artikel hiernaast). Dan worden de procedures vereenvoudigd en het bedrag van de toelage in het middelbaar gaat omhoog.

In afwachting van die grote hervorming moeten ouders en studenten dit jaar nog de klassieke procedure volgen voor de aanvraag van een studietoelage. Voor het indienen van die aanvraag is er in principe de tijd tot het einde van het schooljaar, dus tot 30 juni 2007. Maar wie dat vroeger doet, maakt natuurlijk veel sneller kans op een uitbetaling. Wie bijvoorbeeld zijn aanvraag voor 1 november binnenstuurt, maakt nog dit jaar kans op uitbetaling.Alle informatie over de aanvraagprocedure, de erkenningsvoorwaarden (zoals de berekening van het gezinsinkomen) en de berekening van de studietoelage zijn te vinden op een speciale website van de Vlaamse overheid:

www.studietoelagen.be