voorstel kan Vlaams Blok in schepencollege loodsen

VLD gooit voorstel burgemeestersverkiezing op tafel

BRUSSEL - De VLD is klaar met haar voorstel voor het organiseren van een rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. Het idee van een running mate gooit de partij overboord. Ook kiezersbedrog wordt moeilijk gemaakt. Als de burgemeester lange tijd niet zelf zitting neemt, komen er immers nieuwe verkiezingen.

HET stond in het Vlaams regeerakkoord, maar het is er niet meer van gekomen: de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester. De VLD laat het idee niet los en heeft een concreet voorstel uitgewerkt dat ...

Niet te missen