E-government

Als het woord e-government het eerste woord van een zin is, hoe schrijf je het dan: E-Government, e-Government of E-government?E-government is dan de juiste schrijfwijze. Als het woord aan het begin van de zin staat, wordt de eerste letter groot geschreven, net zoals bij andere woorden: ,,E-government staat hoog op de agenda van de politici.'' Andere voorbeelden zijn: ,,E-mail is voor velen een onmisbaar communicatiemiddel geworden.'' ,,Tv's zijn bijna in elke huiskamer te vinden.''

De eerste letter van een zin wordt alleen klein geschreven als de zin met een apostrof begint. In dat geval krijgt het tweede woord een hoofdletter ...

Niet te missen