BRUSSEL - Het brugpensioen is weer helemaal ,,in''. In de maand januari van dit jaar kwamen er 1.987 bruggepensioneerden bij, tot een totaal van 111.122. Dat is het hoogste aantal sinds het jaar 2000. Die forse toename is het gevolg van grote brugpensioenoperaties bij bedrijfsherstructureringen, zoals bij Ford Genk.

DE conjunctuurinzakking van de voorbije twee jaar heeft niet alleen de werkloosheidscijfers omhoog gejaagd: plus 86.000 tot 560.000 niet-werkende werkzoekenden. Ook het aantal bruggepensioneerden gaat sinds begin 2003 in stijgende lijn, en dat na elf jaar van onafgebroken daling.

In 1992 telde België meer dan 140.000 bruggepensioneerden, waarna een geleidelijke daling inzette tot 106.000, in het jaar 2002. Twee jaar later is de trend omgekeerd en zijn er opnieuw 5.000 bruggepensioneerden bijgekomen.

Het is vooral onrustwekkend dat het tempo van die toename oploopt, met als ,,hoogtepunt'' januari 2004, waarin er in amper een maand tijd bijna 2.000 bruggepensioneerden bijkwamen. De cijfers voor februari zijn nog niet beschikbaar.

Die trend heeft gevolgen voor het budget van de RVA. Vorig jaar gaf de RVA 1,189 miljard euro uit aan uitkeringen voor bruggepensioneerden, of 34 miljoen euro meer dan in 2002. Dat bedrag gaat dit jaar ongetwijfeld weer omhoog.

Bruggepensioneerden zijn afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Ze staan verplicht op non-actief en moeten niet op zoek gaan naar een nieuwe baan, gesteld dat er bedrijven zouden bestaan met interesse voor de aanwerving van 50-plussers. Ze delen het lot van hun leeftijdsgenoten, de 142.000 oudere werklozen, die ook al officieel te boek staan als niet-werkzoekenden.

Die harde werkelijkheid van de arbeidsmarkt zal ongetwijfeld wegen op het al herhaaldelijk aangekondigde en evenveel keer uitgestelde eindeloopbaandebat tussen de regering, de vakbonden en de werkgevers. Dossiers als Ford Genk, waar werknemers met brugpensioen mochten/moesten gaan vanaf de feitelijke leeftijd van 48 jaar, staan haaks op de politieke boodschap dat het anders moet.

De RVA-cijfers tonen andermaal aan dat het bijzonder moeilijk wordt om de activiteitsgraad bij de 55-plussers - waar slechts een op vier nog werkt, het laagste percentage in Europa - op te krikken. Het politieke debat daarover bleek niet mogelijk op de banenconferentie in het najaar van 2003 en geraakte niet op de agenda van de mega-ministerraad in Gembloers, in januari van dit jaar. De sociale en politieke verkiezingen van mei en juni verdagen de palavers alvast naar het najaar.