BRUSSEL - Het Tariferingsbureau, waar chauffeurs terecht kunnen die elders geen of alleen een erg dure autoverzekering kunnen krijgen, opende zopas zijn vierduizendste dossier. Het bureau ging iets minder dan 5 maanden geleden van start.

Het Tariferingsbureau ging op één november vorig jaar van start en moet niet of moeilijk verzekerbare chauffeurs aan een betaalbare en marktconforme autoverzekering helpen. Er rijden in ons land naar schatting 100.000 niet-verzekerde wagens rond. Het Bureau richt zich tot bestuurders die door minstens drie verzekeraars geweigerd zijn of die vijf keer meer dan de basisprijs voor een autopolis aangerekend krijgen.

Het Tariferingsbureau werkt voor het afsluiten van een verzekering samen met Fortis AG, Axa Belgium, Winterthur en Ethias (ex-Omob). Die maatschappijen beheren de dossiers. De lasten worden verspreid over alle Belgische autoverzekeraars.

Voor het bepalen van de premie houdt het Tariferingsbureau rekening met de leeftijd van de bestuurder, zijn rij-ervaring, zijn schadeverleden en de kracht van de motor. Het kijkt ook naar eventuele verzwarende omstandigheden zoals vluchtmisdrijf, dronken achter het stuur, In de praktijk liggen de premie-voorstellen tussen ongeveer 600 tot 2.500 euro.

Voor jonge bestuurders werd intussen door minister van Economische Zaken Fientje Moerman ook de 29/29 polis uitgewerkt. Bestuurders die nog geen 26 jaar oud zijn en bereid zijn zich aan een aantal strenge beperkingen te houden, kunnen bij de meeste verzekeraars sinds begin deze maand een polis afsluiten die hen maximaal 29 procent meer kost dan de basispremie voor een 29 jarig chauffeur.

Voorlopig, zo blijkt uit de eerste gegevens van Fortis AG, slaat de polis niet erg aan. Vooral de beperkte geldigheid ervan schrikt jongeren blijkbaar af. Ze mogen om te beginnen hun rijbewijs hooguit drie jaar op zak hebben, nog niet meer dan één ongeval veroorzaakt hebben en niet betrokken zijn geweest of veroordeeld in een ongeval met bezwarende omstandigheden.

Maar er zijn nog een paar bijkomende voorwaarden. Zo moet het vermogen van de motor beperkt zijn tot 60 kw (80 pk) en mag de auto niet professioneel gebruikt worden. Bovendien, en dat zal allicht de meeste bezwaren oproepen, moet de bestuurder zijn auto tussen middernacht en zeven uur 's ochtends op stal laten op vrijdag, zaterdag, zondag en (de dag voor) wettelijke feestdagen. Vooral die beperkingen schrikken jongeren blijkbaar af.

De bestuurders die een autoverzekering willen afsluiten langs het Tariferingsbureau, kunnen dat doen via hun gebruikelijke makelaar of verzekeringsagent. Ze kunnen zich ook richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat het bureau beheert.

Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds werd opgericht in 1957 en beheert auto-ongevallen waarbij de schade niet verzekerd is. Het vergoedt de schade als de ,,schuldige'' tegenpartij niet verzekerd blijkt te zijn of vluchtmisdrijf pleegde. Bovendien beschikt het Fonds over een ruime gegevensbank met alle Belgische nummerplaten, die het kan koppelen aan specifieke verzekeringspolissen. Daardoor kan het helpen bij het opsporen van mensen die rondrijden zonder verzekering.

(lc)