Een aantal steden en gemeenten, waaronder Leuven en Antwerpen, wil de wildgroei aan nachtwinkels aan banden leggen met een vestigingswet. Naar gelang van het aantal inwoners of de concentratie van nachtwinkels in een bepaalde buurt zou maar een beperkt aantal winkels de deuren mogen openen.

Luc Adries, van de zelfstandigenorganisatie Unizo, is daar geen voorstander van: ,,Wij zijn de eersten om oneerlijke concurrentie te veroordelen. Daarom vragen we de overheid om systematisch op te treden tegen overtredingen. Maar voor een bonafide, correct geëxploiteerde nachtwinkel is er zeker plaats. Een vestigingswet is strijdig met het principe van het vrije ondernemerschap. De tijd dat de consument al zijn inkopen in een en dezelfde winkel deed, is voorbij. Afhankelijk van het moment van de dag doet hij verschillende winkels aan. In die zin is een nachtwinkel veeleer een aanvulling op de klassieke dagwinkel.''

,,Een ernstige kandidaat moet alle kansen krijgen. Maar tegelijk willen we de gemeenten meer rechtsmiddelen geven om zelf op te treden tegen overlast. Vaak betreft het overlast in de buurt van de nachtwinkel, zoals wildparkeren, lawaaihinder, zwerfvuil of alcoholgebruik op straat. De nieuwe gemeentewet op de overlast voorziet in administratieve boetes. Het is alleen nog wachten op het ondertekenen van de uitvoeringsbesluiten door de minister van Binnenlandse Zaken. Gemeenten moeten ook makkelijker de bron van het kwaad kunnen aanpakken door malafide winkels administratief te straffen, en desnoods definitief te sluiten.''

,,We gaan er trouwens van uit dat niet alle overtredingen uit slechte wil gebeuren. Vaak zijn de meestal allochtone ondernemers te weinig vertrouwd met de Belgische regelgeving. Daarom pleiten we ervoor om bij de inschrijving van een nieuwe handelszaak in de kruispuntbank verplicht te vermelden dat het om een nachtwinkel gaat. Zo kunnen gemeenten van tevoren controleren of de zaak alle vergunningen heeft en kunnen wij, via onze starterservice of onze cel Allochtoon Ondernemen, de kandidaat-zelfstandigen sensibiliseren. Een goede en rendabele nachtwinkel is in ieders belang.''