Wie is José Saramago?

° 1922 in Ribetejo, Portugal

afkomstig uit een armboerengezinmoest om financiële redenen zijn middelbare studie staken en gaan werkenwerkte twaalf jaar voor een uitgeverij en verschillende kranten1988: trouwt ...