-  Winst voor de staat (1)
-  Met 26 mannen aan tafel
-  Winst voor de staat (2)
-  -a is uit, -o is in

Winst voor de staat (1)

Vrijdag was een heugelijke dag voor aandeelhouder de Staat. De telecomoperator Belgacom, waarvan de overheid bijna 181 miljoen aandelen bezit, maakte bekend zijn aandeelhouders te verwennen met aanlokkelijke dividenden. Naast het gewone brutodividend van 1,38 euro per aandeel, komt er dit jaar ook de uitbetaling van een buitengewoon brutodividend van 55 eurocent. Bruto dus. Dit betekent dat de overheid, behalve op haar eigen dividend, ook nog eens kan rekenen op de 25 procent belasting die de andere aandeelhouders moeten afdragen aan de Staat.

Maar, klinkt het in de wandelgangen, dat is toch positief voor elke burger. Zo is er dankzij Belgacom meer geld voor belastingverlaging of - iets meer actueel - wat loonaanpassingen in de non-profitsector. De telecomoperator zorgt dus niet alleen voor meer inkomsten, maar lost ook nog eens de politieke problemen op.

(nna)

Met 26 mannen aan tafel

Het wordt een heel gezelschap, daar bij de nieuwe KBC Groep. De raad van bestuur van de financiële groep zal, na de opslorping van Almanij door KBC, liefst 26 leden tellen. Genoeg om een voetbalmatch te spelen: elke ploeg kan nog twee man in reserve houden. ,,Man'' valt hier overigens letterlijk te nemen: onder de 26 bestuurders is er geen enkele vrouw.

De code voor deugdelijk ondernemingsbestuur die sinds december vorig jaar van kracht is, zegt niets over de vertegenwoordiging van beide geslachten in de raad van bestuur. Maar hij geeft wel advies over het aantal bestuurders: ,,De raad van bestuur is klein genoeg met het oog op een efficiënte besluitvorming en groot genoeg opdat zijn leden ervaring en kennis kunnen aandragen uit diverse domeinen en opdat wijzigingen in de samenstelling van de raad ongehinderd kunnen worden opgevangen'', staat er te lezen.

Bij KBC wil men blijkbaar ervaring uit héél veel domeinen aangedragen krijgen. De vraag is echter inderdaad hoe efficiënt er nog vergaderd kan worden met zoveel volk aan tafel. Alleen al het begroetingsritueel voor elke vergadering dreigt behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Net als de ondertekening van documenten.

Dat het nieuwe KBC een groot bedrijf is, kan nauwelijks een excuus zijn. Bij Fortis, bijvoorbeeld, mogen er hoogstens 17 bestuurders zijn, en telt de huidige raad zelfs maar 13 leden. Bij Dexia is het aantal bestuurders vastgelegd op 18.

Fortis heeft trouwens één vrouw als bestuurder, Dexia twee.

(kdr)

Winst voor de staat (2)

De federale regering is niet echt blij met de staking in de zorgsector, en veel zin om in te gaan op de looneisen van de non profitvakbonden is er ook al niet. Ligt budgettair moeilijk, heet het bij de paarse regeringscoalitie. Maar veel gegrom zal er bij de minister van Begroting, Johan Vande Lanotte, toch wel niet bij zijn. De staking levert hem namelijk geld op.

Gewone bedrijfsleiders kunnen er alleen maar van dromen. Zij verliezen productie en verkoop bij staking van hun personeel. Maar dat ligt anders voor de overheid, die de werkgevers in de zorgsector zwaar subsidieert en - vooral - die de kosten voor de klanten (de patiënten) via de ziekteverzekering grotendeels terugbetaalt.

De witte woede zorgt voor een gevoelige daling van het aantal prestaties in ziekenhuizen en dergelijke, en dus moet die ziekteverzekering minder kosten terugbetalen. Als alle medische en zorgprestaties zouden wegvallen, gaat het volgens een berekening van de Tijd om een theoretische besparing van 20 miljoen euro. Per dag. Op die manier is de kostprijs van een loonakkoord snel terugverdient. Wedden dat Vande Lanotte de staking nog wel enkele dagen ziet doorgaan?

(jir)

-a is uit, -o is in

Een poosje geleden was het mode om nieuwe namen van bedrijven of instellingen te laten eindigen op een -a. Denk maar aan Dexia, Assuralia, Agoria, Vitaya enzovoort. Maar de -a is blijkbaar uit, tegenwoordig kiest men eerder voor een -o op het einde van de naam.

Deze week zagen we twee voorbeelden: het ,,blauw fabriekje'', ooit officieel het Krediet aan de Nijverheid, veranderde zijn naam in FintrO. En de afgesplitste koperafdeling van Umicore gaan CumeriO heten. De Standaard zelf is ook niet ontsnapt aan de nieuwe trend: ons jongste, compacte zusje, kreeg immers de naam EspressO mee.

Of de overgang van de vrouwelijke -a naar de mannelijke -o een samenhang vertoont met de economische conjunctuur, is niet duidelijk.

(kdr)In ebitd(e)a geeft de redactie economie haar mening over alles, behalve earnings before intrest, taxes, depreciation and amortisation