BRUSSEL - De verkoop van Uitgeversbedrijf Tijd gebeurt in een bijzonder hoog tempo. Verwacht wordt dat er begin volgende week al duidelijkheid is over welke bieders naar de tweede ronde mogen. In die fase krijgen ze toegang tot vertrouwelijke informatie. Binnen een maand zou duidelijk zijn wie het bedrijf overneemt.

Bij de verkoop van Uitgeversbedrijf Tijd zijn er twee vaststellingen: de snelheid waarmee gehandeld wordt, en het opduiken van tegenstrijdige berichten. Het verkoopproces kwam eerder deze week op kruissnelheid toen KBC Securities de niet-bindende biedingen ontving. Maar liefst tien partijen hadden het verkoopmemorandum opgevraagd.

Volgens personen die dicht bij het verkoopproces staan, zouden acht partijen, waarvan de helft consortia, een niet-bindend bod hebben uitgebracht. Dat is meer dan tot nu toe aangenomen. Bij die bieders zitten, naast de bekende Belgische spelers Editeco (De Persgroep/Rossel), Concentra, Vum en Roularta, ook buitenlandse groepen. Ook vanuit Frankrijk is er interesse. Het gaat in regel om ,,specialisten inzake financiële berichtgeving".

Roularta vormt overigens een consortium met het Nederlandse financieel fonds Hal dat het Financieele Dagblad controleert. In 2000 bood Roularta op een gegeven ogenblik nog samen met De Persgroep op De Tijd. Verwacht mag worden dat in de tweede ronde van het biedingsproces kandidaat-geïnteresseerden hun allianties zullen bijschaven om hun slaagkansen veilig te stellen.

Die tweede ronde zou al volgende week starten. De verkoper heeft een ,,stuurgroep'' gevormd waarin, naast algemeen directeur Hans Maertens, ook Jo Cornu (de voorzitter van de Tijd namens het VEV), Piet Serrure (gelieerd met Mercator) en Patrick De Vos (GBL) zetelen. Die groep wordt bijgestaan door adviseurs.

In de tweede ronde krijgen enkele geselecteerde partijen toegang tot gevoelige informatie over het bedrijf. Dat moet hen in staat stellen een bindend bod uit te brengen. Die bindende biedingen zijn de basis voor de eindronde waarin één partij dan exclusief kan onderhandelen en een tweede bieder in reserve wordt gehouden.

Tegen eind maart zou de koper bekend moeten zijn.

Uitgeversbedrijf Tijd kampt met een rendabiliteitsprobleem en beperkte financiële armslag. De waarde van de groep op ,,stand alone''-basis wordt eerder laag ingeschat. Aansluiting bij een groter geheel kan dit beeld fundamenteel wijzigen.

(pdd)