ANALYSE. Scheldeverdieping verzeilt in Nederlandse mist
De Scheldeverdieping is nodig om de grootste containerschepen tot in Antwerpen te krijgen. Foto: © rr
BRUSSEL - De minister-presidenten van Vlaanderen en Nederland kondigden op 20januari met luide trom aan dat tegen 28februari een akkoord over de Scheldeverdieping rond moest zijn. Maandag zou het zover moeten zijn, maar zowel langs Vlaamse als langs Nederlandse kant wil niemand nog aan die afspraak herinnerd worden. Langs Vlaamse kant wordt gevreesd dat de Nederlandse regering de Scheldeverdieping als pasmunt gebruikt in de moeilijke discussie over de hogesnelheidslijn tussen België en Nederland.

DE Vlaamse minister-president Yves Leterme kwam gisteren niet verder dan de mededeling dat minister Kris Peeters dinsdag overlegt met zijn Nederlandse evenknie Karla Peijs over de Scheldeverdieping.

Dat heeft veel weg van een déjà vu, want vorig najaar waren het ook al Peeters en Peijs die de opdracht kregen om op de valreep een principeovereenkomst over de Scheldeverdieping te ondertekenen.

Met die ondertekening, op 30 november van vorig jaar, werd immers een eerdere afspraak tussen de Nederlandse en de Vlaamse regering op het nippertje gered. De twee regeringen hadden zich eerder geëngageerd om tegen 4 december 2004 een definitief memorandum over de Scheldeverdieping op papier te zetten. Dat memorandum laat op zich wachten en zal concrete afspraken bevatten over de procedures en de timing voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium, met daarin de voor de Antwerpse haven zeer belangrijke Scheldeverdieping tot 13,1 meter.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Kris Peeters, moet dinsdag over de Scheldeverdieping overleggen ,,met de bedoeling te finaliseren'', maar het ziet ernaar uit dat hij vooral moet proberen in te schatten in welke mate Nederland een akkoord over de verdieping afhankelijk maakt van een oplossing in het dossier van de hogesnelheidslijn (hsl) tussen Brussel en Amsterdam.

Over de Scheldeverdieping zelf zouden de laatste plooien tussen Nederland en Vlaanderen gladgestreken zijn. Ook de verdeling van de kosten zou geen problemen meer veroorzaken. En de Nederlandse regering zou de overeenkomst over de Scheldeverdieping bespreken op de ministerraden van 8 en 11 maart.

Leterme erkende gisteren echter dat Nederland nog enkele knelpunten over de hsl wil bespreken. Echt onderhandelen met de Nederlandse regering over de hsl-problemen kan de Vlaamse regering niet. Dat dossier is immers een federale bevoegdheid. Op 11 maart staat wel een overleg geprogrammeerd tussen de Nederlandse en de Belgische overheid. Kan het toeval zijn dat de Nederlandse regering voor een definitieve uitspraak omtrent de Scheldeverdieping eveneens 11 maart als datum heeft gekozen?

Het ziet er naar uit dat alle betrokken partijen nu uitkijken naar die datum. Opteert de Nederlandse regering dan voor verder uitstel van de beslissing over de Scheldeverdieping, dan is wellicht een fikse rel in de maak tussen de Lage Landen.