BRUSSEL - Elektriciteitsverbruikers met een gemiddeld verbruik van 3.500 kilowattuur die op zoek gaan naar de goedkoopste leverancier, zijn zo'n 60 euro beter af dan stroomklanten die passief blijven. Dat heeft de Vreg, de Vlaamse regulator, berekend. Het rekenwerk gebeurde op basis van de tarieven van januari 2005.

De Vreg stelt ook vast dat de trend aanhoudt waarbij almaar meer Vlaamse gezinnen zelf stappen doen om een contract af te sluiten met een elektriciteitsleverancier. Zo'n 55 procent van de Vlaamse particuliere stroomverbruikers heeft nu een contract. En 10 procent maakte bovendien de overstap naar een nieuwe leverancier. Voor de meesten betekende dat een eind maken aan de levering door Electrabel of Luminus, de twee leveranciers die bij de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in Vlaanderen aan zowat alle particuliere klanten stroom leverden.

De Vlaamse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt deed ook een eerste poging om een beeld te schetsen van de evolutie van de aardgasprijzen. Net als bij de vergelijking van de elektriciteitsprijzen baseerde de Vreg zich voor de gasprijsvergelijking op de gegevens die de leveranciers bezorgden.

De Vreg besluit dat een gemiddeld Vlaams gezin dat met aardgas verwarmt, per jaar minder betaalt dan vóór de vrijmaking. Voorwaarde is wel dat dit gezin actief een contract met een energieleverancier afsloot.

Daarmee volgen de gasprijzen dezelfde trend als de elektriciteitsprijzen. De Vreg beklemtoont dat de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt ,,een significant en onaanvechtbaar neerwaarts effect uitoefent'' op de prijzen voor huishoudelijke en kleine elektriciteitsafnemers. In elk distributienetgebied is er minstens één leverancier die (zelfs voor de typecategorie van de grote huishoudelijke verbruikers) een voordeligere prijs aanbiedt dan de standaardleverancier.

Alle Vlaamse elektriciteitsverbruikers zijn in ieder geval beter af dan de Waalse. De Vreg stelde vast dat zelfs de stroomklanten die geen enkele stap zetten om prijzen te vergelijken en dus bij hun standaardleverancier blijven beter af zijn dan de Waalse elektriciteitsverbruikers. Dat is zeker het geval vanaf 1 januari omdat toen een gevoelige daling van de distributienettarieven werd doorgevoerd.

(pse)