BRUSSEL - Binnenkort kunnen 48 werknemers die niet meer passen in het nieuwe Belgacom, terecht in een overheidsproject rond de gehandicaptenzorg. Later op het jaar volgen er nog drie andere projecten. Langs de voordeur komt er dan weer nieuw volk binnen: ongeveer 700 nieuwe werknemers.

Verleden jaar nam de operator meer dan 700 werknemers in dienst, waarvan 450 met een tijdelijk contract. Ook dit jaar zouden er opnieuw een 700-tal mensen aan de slag kunnen. Het gaat om de aanwerving van lassers en onderhoudspersoneel tot agenten in het callcentrum en bedienden.

Maar, zegt personeelsdirecteur Astrid De Lathauwer, ,,ons personeelsbestand groeit niet, dit is een vervangingsmarkt.'' Hoeveel nieuwe werknemers er juist bijkomen, hangt af van de functies van de personeelsleden die via sociale plannen vertrekken. ,,Gaat het om consumentengerichte functies, dan zullen we vervangen, gaat het om administratieve functies, dan gebeurt dit in mindere mate.''

Vorig jaar kregen er bij Belgacom 450 nieuwe werknemers een tijdelijk contract, en 35 een contract van onbepaalde duur. Bij Proximus kwamen er 250 nieuwe mensen bij. Ondertussen moeten tegen 1 januari 2006 nog 458 werknemers afvloeien in het kader van het reorganisatieprogramma Best. Verleden jaar waren er nog 16.933 mensen in dienst bij Belgacom tegenover 17.541 eind 2003. Volgens De Lathauwer hadden er eind 2004 al 150 werknemers ingeschreven voor de twee bestaande externe mobiliteitsprojecten, de verdeling van de elektronische identiteitskaarten en de nieuwe callcenters voor het Europese noodnummer 112. Dit jaar verwacht ze hiervoor nog eens 300 geïnteresseerden.

Ondertussen is het topoverleg met de vakbonden al twee weken opnieuw bezig. Er was een korte onderbreking om concrete gevallen te bespreken, maar nu zijn beide partijen weer aan het praten over het opstellen van de agenda. Na twee herstructureringsplannen moeten er opnieuw algemene administratieve personeelsregels worden opgesteld. Daarna kan er gepraat worden over de reorganisatie van bepaalde afdelingen. Volgens een analyse zouden er bij Belgacom nog 2.000 banen te veel zijn.

(nna)