BRUSSEL - Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in februari gestegen naar 116,66 punten, tegenover 115,88 punten vorige maand. Die lichte stijging geeft volgens de federale overheidsdienst van Economie een inflatie op jaarbasis van 2,57 procent, tegen 2,26 procent in januari.

Voor alle producten uit de indexkorf werden prijsstijgingen opgetekend in de maand februari. Motorbrandstoffen, bloemen en planten, vers fruit, brood en granen werden duurder. Geen enkel product daalde in prijs.

Het Federaal Planbureau gaat nochtans voor het gehele jaar 2005 uit van een inflatie van slechts 2 procent, na een cijfer voor 2004 van 2,1 procent. Een stabiel inflatiecijfer dus, dankzij het vooruitzicht op een beperkte olieprijsdaling en een matige loonkostenontwikkeling. De verwachting van het Planbureau is dat de spilindex, die gebruikt wordt voor de indexering van de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen, dit jaar niet zal overschreden worden.

(jir)