BRUSSEL - Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werd in het verruimde Europa 18 procent meer kantoorruimte verhuurd dan in dezelfde periode vorig jaar. Heel 2003 liet al een stijging optekenen van 6 procent, tot meer dan 7 miljoen m². Vooral de voormalige Oost-Europese landen zijn in trek. Dat blijkt uit een gezamenlijk rapport van de vastgoedkantoren IVG en Cushman & Wakefield Healey & Baker. Brussel presteert zwak.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2003 werd in Boedapest 73 procent meer kantoorruimte verhuurd. Warschau tekende zelfs een stijging met 190 procent op. Praag daarentegen incasseerde een lichte terugval van 4 procent. Maar het afgelopen jaar liep de Tsjechische hoofdstad duidelijk voor op de uitbreiding van de EU, met een toename van 47 procent.

Gemiddeld lieten de Oost-Europese hoofdsteden een stijging optekenen van 86 procent, tegen 12 procent in West-Europa. Maar achter dat gemiddelde gingen grote verschillen schuil. Rome was koploper met een stijging van 164 procent tijdens het eerste kwartaal, gevolgd door Amsterdam met 83 procent en Hamburg met 73 procent. De grootste verliezers waren Brussel met -27 procent en Düsseldorf en Frankfort, allebei met een daling van bijna 15 procent.

De gemiddelde huurprijzen stegen in Oost-Europa met één procent, vooral door de klim van 2,4 procent die in Warschau werd opgetekend. Boedapest en Praag bleven nagenoeg stabiel. In West-Europa kwam een einde aan de daling van de huurprijzen die de afgelopen twaalf maanden werd opgetekend. Alleen in Londen stegen de huurprijzen duidelijk, met gemiddeld 5,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

De leegstand bleef in heel Europa nagenoeg stabiel rond 10 procent. Het afgelopen jaar nam het aantal niet-gebruikte vierkante meter nog toe met 2 procentpunt. In Oost-Europa verminderde de leegstand het afgelopen kwartaal met één procentpunt, maar toch wordt nog 15 procent van de kantoorruimte niet gebruikt. Met 19 procent leegstand spant Boekarest de kroon.

In West-Europa scoort Amsterdam slechter dan gemiddeld met 19 procent en levert Parijs de beste prestatie met 7 procent. Met dik 10 procent zit Brussel daar tussenin.

Ondanks de nog steeds grote leegstand verminderde het investeringsrendement van kantoorgebouwen in Oost-Europa gemiddeld met 0,7 procentpunt. De beste kantoorruimte rendeerde in Boedapest en Warschau ongeveer 8,5 procent en in Praag 8,25 procent. Het West-Europees gemiddelde blijft stabiel rond 6 procent, met Lissabon en Amsterdam als positieve uitschieters met respectievelijk 7,4 en 7 procent. München bengelt aan de staart van de vergelijking met een rendement van 5,25 procent. Maar dat is al beter dan de 5 procent van vorig jaar.

(lc)